EEN TOTALE APK-CHECK VOOR UW HR AFDELING

Zorgen over uw HR?

U bent zich ervan bewust dat u als organisatie belangrijke (financiële) risico’s loopt op het moment dat uw zaken op personeelsgebied niet goed zijn geregeld. Overheid en UWV hebben namelijk  een omvangrijke Wet- en Regelgeving gesteld. U wilt daarom de zekerheid dat alle aspecten van uw HR organisatie kloppen!

HRTZ in actie

Dit rapport maakt inzichtelijk hoe goed alle aspecten van uw HR organisatie presteren en waar eventuele risico’s en hiaten liggen.  Aan u de keuze welke acties ondernomen moeten worden en met welke prioriteit. Desgewenst nemen de partners van HRTZ de uitvoer ervan voor hun rekening.

Duidelijkheid!

De organisatie van uw HR omvat diverse aandachtsgebieden. Onze unieke Scan brengt helder in kaart hoe uw organisatie er per aspect voorstaat en welke acties of aanpassingen noodzakelijk (‘Need to have’) of wenselijk (‘Nice to have’) zijn.
Dit alles wordt samengevat in een helder rapport.

Uw HR optimaal!

HRTZ heeft ‘ontzorgen’ hoog in het vaandel staan en helpt u ook daarná met een jaarlijkse ‘APK’ vinger aan de pols van uw HR organisatie te houden.
Natuurlijk kunt u tussentijds een beroep blijven doen op de deskundigheid van de HRTZ partners.

Wij zijn HRTZ

Met onze unieke Scan signaleren wij snel en eenvoudig mogelijke risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van Human Resources of hiaten binnen uw HR organisatie. Als u wilt, zorgen wij óók voor de oplossingen.
HRTZ: ‘Wij regelen het!’

Contact opnemen

IN 8 STAPPEN UW HR ORGANISATIE DUURZAAM GEOPTIMALISEERD!

Arbeidsrechtelijk0%
Opleidingen0%
Teamontwikkeling en leiderschap0%
Verzuim en stressreductie0%
Arbo0%
Personele verzekeringen en pensioenen0%
In- Door- en Uitstroom0%
HR Procedures en processen0%

Collectief van professionals

HRTZ is een collectief van professionals met uitdrukkelijk de gedachte van 1 loket, 1 aanspreekpunt voor alle facetten van HR. U geeft zelf prioriteit aan wat er nodig is om uw personeelsbeleid op een hoger plan te krijgen.

 

Iedere partner van HRTZ is expert op zijn of haar vakgebied, waarbij de auditor, als uw enige aanspreekpunt, met u nagaat of er zaken zijn die verbetering behoeven, dan wel al prima geregeld zijn. HRTZ ontzorgt u, bespaart u veel tijd en voorkomt dat er hiaten zijn in uw HR organisatie en behoedt u zo voor de omvangrijke risico’s die u op HR gebied loopt en de nadelige financiële gevolgen daarvan.

Ik wil meer informatie!

Personele verzekeringen

Teamontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling en Change

Stressreductie en Preventie

Bedrijfsopleidingen

Subsidiepartner voor het MKB

Uw partner in Human Resource Management

Integraal Performance Management

Werk, Inzetbaarheid en Gezondheid

Juridisch advies

Collectief van professionals

HRTZ is een collectief van professionals met uitdrukkelijk de gedachte van 1 loket, 1 aanspreekpunt voor alle facetten van HR. U geeft zelf prioriteit aan wat er nodig is om uw personeelsbeleid op een hoger plan te krijgen.

 

Iedere partner van HRTZ is expert op zijn of haar vakgebied, waarbij de auditor, als uw enige aanspreekpunt, met u nagaat of er zaken zijn die verbetering behoeven, dan wel al prima geregeld zijn. HRTZ ontzorgt u, bespaart u veel tijd en voorkomt dat er hiaten zijn in uw HR organisatie en behoedt u zo voor de omvangrijke risico’s die u op HR gebied loopt en de nadelige financiële gevolgen daarvan.

Ik wil meer informatie!

Totale ontzorging

Door de complexe regels, wetten en maatregelen die gesteld worden door overheid, UWV en andere partijen, is het in dienst hebben van personeel een uitermate lastige en ondoorzichtige materie geworden. Het niet of onvoldoende voldoen aan al deze regels betekent tevens (hoge) boetes of kostbare consequenties.

 

Als HRTZ hebben we daarom een nieuw en uniek concept ontwikkeld dat erop is gericht om de talrijke (financiële) risico’s voor organisaties op het gebied van personeel en hun HR organisatie inzichtelijk te krijgen én op te lossen.

Onze werkwijze

Totale ontzorging

Door de complexe regels, wetten en maatregelen die gesteld worden door overheid, UWV en andere partijen, is het in dienst hebben van personeel een uitermate lastige en ondoorzichtige materie geworden. Het niet of onvoldoende voldoen aan al deze regels betekent tevens (hoge) boetes of kostbare consequenties.

 

Als HRTZ hebben we daarom een nieuw en uniek concept ontwikkeld dat erop is gericht om de talrijke (financiële) risico’s voor organisaties op het gebied van personeel en hun HR organisatie inzichtelijk te krijgen én op te lossen.

Onze werkwijze

Contact Us

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

info@hrtz.nl
www.hrtz.nl
KVK: 12041804