Wij regelen het!

Uw organisatie Future Proof!

EEN TOTALE APK-CHECK VOOR UW HR AFDELING

UW HR FUTURE PROOF? KOM DAN NAAR ONZE SEMINARS!

Zorgen over uw HR?

U bent zich ervan bewust dat u als organisatie belangrijke (financiële) risico’s loopt op het moment dat uw zaken op het gebied van HR niet goed zijn geregeld. Vanuit Overheid en UWV geldt namelijk een strikte wet- en regelgeving. U wilt de zekerheid dat alle aspecten van uw HR organisatie kloppen en ook op HR gebied klaar zijn voor de toekomst

HRTZ in actie

Dit rapport maakt inzichtelijk hoe goed alle aspecten van uw HR organisatie presteren en waar eventuele risico’s en hiaten liggen. Aan u de keuze welke acties ondernomen moeten worden en met welke prioriteit. Indien u dat wenst, nemen de partners van HRTZ u tevens de uitvoer ervan uit handen.

Duidelijkheid!

De organisatie van uw HR omvat diverse aandachtsgebieden. Onze unieke HRTZ Scan brengt helder in kaart hoe uw organisatie er per aspect voorstaat en welke acties of aanpassingen noodzakelijk (‘Need to have’) of wenselijk (‘Nice to have’) zijn.
Dit alles wordt samengevat in een helder rapport.

Uw HR optimaal!

HRTZ heeft ‘ontzorgen’ hoog in het vaandel staan en helpt u ook daarná met een jaarlijkse ‘APK’ vinger aan de pols van uw HR organisatie te houden.
Natuurlijk kunt u tussentijds een beroep blijven doen op de expertise van de HRTZ partners.

Wij zijn HRTZ

Met onze unieke HRTZ Scan signaleren wij snel en eenvoudig mogelijke risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van Human Resources of hiaten binnen uw HR organisatie. Als u wilt, zorgen wij óók voor de oplossingen.
HRTZ: ‘Wij regelen het!’

Ik wil meer informatie

HRTZ: het Ei van Columbus!

Totale ontzorging
Waar vind je als organisatie alle ‘must have’ kennis, kunde en informatie van het brede vakgebied van Human Resources op één plek en achter één loket? 

Juist, bij HR Totaal Zorg! 

Binnen HRTZ maken negen gespecialiseerde organisaties zich ieder op hun eigen vakgebied sterk om uw HR organisatie optimaal te laten functioneren.

 

“Meten is weten en gissen is missen”
U wilt dat uw organisatie klaar is voor de toekomst. Een optimaal functionerende HR organisatie is hiervoor een belangrijke voorwaarde.  
Daarom hebben wij onze unieke HRTZ Scan ontwikkeld waarmee u een compleet beeld krijgt van hoe goed uw HR organisatie voldoet aan de verwachtingen en verplichtingen waaraan ze moet voldoen. De HRTZ Scan geeft u een helder beeld waar wenselijke of noodzakelijke verbeteringen liggen en komt ook met aanbevelingen voor uw aanpak.

 

Eenvoudig en transparant
Daar stopt het voor HRTZ echter niet. Vanuit onze één loket gedachte staat ieder van onze specialisten u, indien gewenst, met raad en daad terzijde om geconstateerde hiaten en manco’s op te lossen. Eenvoudig, snel en deskundig!

 

Duurzaam
U wilt als organisatie dat uw HR organisatie in optimale forma BLIJFT functioneren. Daarom bieden we tot slot een jaarlijkse ‘APK’ aan. Met deze ‘Check-up’ blijft uw HR organisatie gegarandeerd gezond.

Onze werkwijze

IN 5 STAPPEN UW HR ORGANISATIE DUURZAAM GEOPTIMALISEERD!

Arbeidsrechtelijk0%
Opleidingen0%
Teamontwikkeling en leiderschap0%
ARBO0%
Verzuim en stressreductie0%
Subsidiestromen0%
Personele verzekeringen en pensioenen0%
In- Door- en Uitstroom0%
HR Procedures en processen0%
HR als Marketinginstrument0%

Collectief van professionals

HRTZ is een collectief van professionals met uitdrukkelijk de gedachte van 1 loket, 1 aanspreekpunt voor alle facetten van HR. U geeft zelf prioriteit aan wat er nodig is om uw personeelsbeleid op een hoger plan te krijgen.

 

Iedere partner van HRTZ is expert op zijn of haar vakgebied, waarbij de auditor, als uw enige aanspreekpunt, met u nagaat of er zaken zijn die verbetering behoeven, dan wel al prima geregeld zijn. HRTZ ontzorgt u, bespaart u veel tijd en voorkomt dat er hiaten zijn in uw HR organisatie en behoedt u zo voor de omvangrijke risico’s die u op HR gebied loopt en de nadelige financiële gevolgen daarvan.

Ik wil meer informatie!

Personele verzekeringen

Teamontwikkeling, Leiderschap en Change

Vitaliteit

 

Subsidiepartner voor het MKB

inventive

Uw partner in Human Resource Management

Integraal Performance Management

Werk, Inzetbaarheid en Gezondheid

Juridisch advies

Collectief van professionals

HRTZ is een collectief van professionals met uitdrukkelijk de gedachte van 1 loket, 1 aanspreekpunt voor alle facetten van HR. U geeft zelf prioriteit aan wat er nodig is om uw personeelsbeleid op een hoger plan te krijgen.

 

Iedere partner van HRTZ is expert op zijn of haar vakgebied waarbij de auditor, als uw centrale aanspreekpunt, met u nagaat of er zaken zijn die verbetering behoeven, dan wel al prima geregeld zijn.

HRTZ ontzorgt u, bespaart u veel tijd en voorkomt dat er hiaten zijn in uw HR organisatie. U wordt behoed voor de talrijke risico’s op HR gebied en voor de nadelige financiële gevolgen daarvan.

Ik wil meer informatie!

Totale ontzorging

Door de complexe regels, wetten en maatregelen die gesteld worden door overheid, UWV en andere partijen, is het in dienst hebben van personeel een uitermate lastige en ondoorzichtige materie geworden. Het niet of onvoldoende voldoen aan al deze regels betekent tevens (hoge) boetes of kostbare consequenties.

 

Als HRTZ hebben we daarom een nieuw en uniek concept ontwikkeld dat erop is gericht om de talrijke (financiële) risico’s voor organisaties op het gebied van personeel en hun HR organisatie inzichtelijk te krijgen én op te lossen.

Onze werkwijze

Neem contact op!

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

info@hrtz.nl
www.hrtz.nl
KVK: 12041804