Auteur: Jos Luypaers

Hoe van het veranderen van een organisatie een succes te maken! Organisatieverandering  is één van de drie organisatieaspecten waarbij onze partner W2 Insight haar klanten ondersteunt. Ze hebben er al menig artikel over geschreven.Veranderen is ook een proces dat we elke dag als mens doormaken, zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben. Misschien dat je je wenkbrauwen fronst bij het lezen van de titel van dit artikel; veranderen is echt een (kinder) spel wanneer je als leider uit diverse valkuilen...

Trek met gemak nieuwe medewerkers aan en behoud uw huidige medewerkers: Zet vol in op de ‘Employee Journey’! Forse krapte op de arbeidsmarkt is een feit. Nieuwe medewerkers zijn moeilijk te vinden en uw huidige medewerkers hebben de banen elders gewoon voor het uitzoeken. In dit artikel gaan we u laten zien hoe u deze problematiek alleen maar op een duurzame manier het hoofd kunt bieden. Generatie Y De medewerkers van de jongere generaties (±1980-2000) zijn anders en denken heel anders over werk dan...

Innovatie is een werkwoord! Innovatie is al lang geen modewoord meer. Van ‘nice to have’ is het inmiddels voor iedere organisatie een ‘need to have’ organisatiefacet geworden. Innovatie is ook niet meer alleen het domein van bedrijven die doen in hippe Start Ups, High-tech of Design. Innovatie is inmiddels een belangrijke pijler onder het bestaansrecht van elke organisatie geworden juist omdat sociale en technologische ontwikkelingen nu zo snel gaan. Gerelateerd aan ons werkveld horen we dan ook geregeld HR directies zuchten: “Hoe komen...

Objectief alternatief voor de onderbuik Lean en bijbehorende tools zoals Kaizen en 5S – bekend van Toyota – doen in de zorg de wenkbrauwen soms fronzen. ‘Wij zijn geen fabriek’, hoor je dan. Die koudwatervrees is jammer, want hiermee kunt u taaie problemen oplossen in uw zorgorganisatie. Het hoge niveau van de zorg danken wij in ons land aan professioneel personeel en (meestal) voortreffelijke voorzieningen. Op die punten valt weinig te verbeteren. Wat wel bijna altijd beter kan, is hoe het is...

Het onderwijs in Nederland is al heel lang op dezelfde leest geschoeid. De systematiek van schooljaren met de verschillende vakanties, zoals de lange zomervakantie, stamt nog uit halverwege de vorige eeuw. Onderwijsvernieuwing in het regulier onderwijs beperkt zich vaak tot individuele initiatieven van vooruitstrevende docenten en tot het binnenhalen van heel veel computers. Digitale lesmethodes vinden hun weg langzaam in het regulier onderwijs, maar echt wezenlijk veranderd het onderwijs daar nog niet door. En dat terwijl de maatschappij in rap...

Het komt in de praktijk nog steeds voor dat arbeidsovereenkomsten een bepaling bevatten die de uitgezonden of gedetacheerde werknemer belemmert een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de inlener waaraan hij ter beschikking was gesteld. Een dergelijke bepaling is nietig, ofwel ongeldig, op grond van het belemmeringsverbod uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 9 januari 2018 uitgelaten over de gevolgen van overtreding van het belemmeringsverbod. Hierover informeer ik u graag. Casus Uitzendonderneming X...

Veel te doen In tijden van toenemende (werk)druk en spanning wordt ontspanning steeds belangrijker. Tijd voor ontspanning nemen wordt echter steeds lastiger: de kinderen moeten naar de sportclub, muziekvereniging of wat dan ook gebracht en gehaald worden, we hebben niet zelden nog werk te doen, die goeie vriend of vriendin moet ook nog gebeld worden, de ouders moeten bezocht worden, we moeten employabel blijven, dus weer een studie volgen, het huishouden moet worden gedaan: boodschappen doen, koken, het huis schoonmaken. En...

De tijd dringt voor HR professionals om privacy-proof te zijn. Want het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens kan, na de invoering van de nieuwe privacywet, torenhoge boetes opleveren. Bovendien kan het (onbedoeld) lekken van klantgegevens tot onherstelbare reputatieschade leiden. Het primaire doel van de nieuwe privacywetgeving is om gegevens van individuen adequaat te verkrijgen, op te slaan, te gebruiken, beheren en bewaren. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele EU. Internationaal is deze wet bekend onder de...

Ja-Maar als belangrijke ‘killer’ in iedere communicatie! In onze trainingen aan teams horen we ze maar al te vaak: de combinatie van de twee woorden ‘ja’ en ‘maar’. Niet alleen daar overigens. Jij herkent ze vast ook wel. In meerdere opzichten is dit jammer! Ja, maar dat is niet realistisch…. Ja, maar dat wist ik niet…. Ja, maar ik ben dyslectisch…. Ja, maar anderen doen het ook…. Ja, maar ik spreek uit ervaring….   Sport De afgelopen jaren lijkt het er een beetje op dat...

Heb jij een optimale ‘Employee Experience’ in je organisatie? Wat is ‘Employee Value Proposition’ en hoe realiseer je een optimale ‘Employee Experience’? Alleen een goed salaris is al lang niet meer voldoende. In dit artikel komen eerst een aantal bouwstenen aan bod die daarbij van belang zijn. Tot slot twee belangrijke tips voor het creëren van een optimale Employee Experience. Bevlogen medewerkers Veel organisaties weten dat bevlogen medewerkers van groot belang zijn. Hun betrokkenheid straalt immers uit naar de klanten, die – bewust of...