HRTZ en Bedrijfsovername

De HRTZ Scan: onmisbaar bij bedrijfsovernames

Wanneer u te maken krijgt met een bedrijfsovername, wilt u als koper weten hoe de HR organisatie van het over te nemen bedrijf is geregeld.

U gebruikt de HRTZ Scan als vast onderdeel van uw Due dilligence onderzoek. De resultaten van de Scan geven u een helder beeld van hoe het met de HR organisatie van de over te nemen organisatie gesteld is. U krijgt tevens advies in hoe deze HR verder te verbeteren en te optimaliseren.

Geen verrassingen dus!

 • ORGANISATIE SCAN

  Bij bedrijfsovernames kunnen nu ook alle aspecten van de HR organisatie van het over te nemen bedrijf met de HRTZ Scan grondig worden doorgelicht:
  Hoe zijn bijvoorbeeld de formele aspecten van de Human Resources geregeld? Hoe is de cultuur? Of welke kansen en bedreigingen schuilen binnen het personele aspect?

 • Stand van zaken

  De uitkomst van de HRTZ Scan geeft u een helder beeld van de actuele HR organisatie bij het over te nemen bedrijf. Als koper weet u waar u ook op het gebied van Human Resources aan toe bent en waar mogelijk hiaten zitten. U weet ook welke andere organisatie aspecten mogelijk extra aandacht moeten krijgen binnen de algehele Due Dilligence.

 • Acties

  Vanuit de gesignaleerde sterke en zwakke kanten van de HR organisatie, kunt u als koper vervolgens gerichte keuzes maken en de juiste stappen ondernemen. U weet waar op te letten omdat u zicht heeft op 'mens kant' van het over te nemen bedrijf en kunt zich meteen focussen op een optimaal presteren van organisatie en medewerkers.

De HRTZ Scan; dé HR check bij bedrijfsovernames!

Ook bij bedrijfsovernames is de HRTZ Scan een onmisbare tool voor met name de kopende partij.

Natuurlijk staan we ook garant voor goede verdere adviezen en adequate oplossingen.

HRTZ: ‘Wij regelen het!’