Arbeidsrecht en Sociale regelgeving

Het komt in de praktijk nog steeds voor dat arbeidsovereenkomsten een bepaling bevatten die de uitgezonden of gedetacheerde werknemer belemmert een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de inlener waaraan hij ter beschikking was gesteld. Een dergelijke bepaling is nietig, ofwel ongeldig, op grond van het belemmeringsverbod uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 9 januari 2018 uitgelaten over de gevolgen van overtreding van het belemmeringsverbod. Hierover informeer ik u graag. Casus Uitzendonderneming X...

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid Werkgevers opgepast! Werkgevers in Nederland moeten het langst – langer dan in andere Europese landen - loon doorbetalen als een werknemer arbeidsongeschikt is. Daarnaast moeten ze voor hun zieke werknemer re-integratiekosten maken en – als klap op de vuurpijl – moet een transitievergoeding worden betaald als die werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen. Werkgevers ervaren vooral dit laatste als een onredelijk zware last en proberen dat te voorkomen. In deze blog informeren wij u over de...