Opleiden

Het onderwijs in Nederland is al heel lang op dezelfde leest geschoeid. De systematiek van schooljaren met de verschillende vakanties, zoals de lange zomervakantie, stamt nog uit halverwege de vorige eeuw. Onderwijsvernieuwing in het regulier onderwijs beperkt zich vaak tot individuele initiatieven van vooruitstrevende docenten en tot het binnenhalen van heel veel computers. Digitale lesmethodes vinden hun weg langzaam in het regulier onderwijs, maar echt wezenlijk veranderd het onderwijs daar nog niet door. En dat terwijl de maatschappij in rap...