Onze werkwijze

IN 5 STAPPEN UW HR ORGANISATIE DUURZAAM GEOPTIMALISEERD!

Met haar unieke Scan licht HRTZ alle facetten van uw HR organisatie door. U krijgt onmiddellijk een duidelijk inzicht waar uw organisatie op het gebied van Human Resources nog niet toekomstbestendig is en welke risico’s u wellicht nog loopt.

Uw HR organisatie omvat een complex geheel aan taken, regels, procedures en verplichtingen die verband houden met het in dienst hebben van personeel.

 

HR omvat tien belangrijke en met elkaar verweven aandachtsgebieden. In de HRTZ Scan worden deze, zoals ze binnen uw organisatie vorm hebben gekregen, grondig getoetst met behulp van een geïntegreerde set van vragen. Als organisatie beantwoordt u deze vragen zowel online als in persoonlijke gesprekken.

 

Op basis van deze antwoorden wordt de actuele situatie voor uw organisatie door ons uitgewerkt. U ontvangt een heldere rapportage waarbij elk aandachtsgebied een waardering van 0-100% krijgt.

 

De rapportage wordt persoonlijk met u besproken en u krijgt zicht op mogelijke risico’s die voor uw organisatie gelden. U kunt zodoende gerichte stappen zetten in het ombuigen van deze risico’s en het oplossen van geconstateerde problemen.

De HRTZ partners staan u hierbij natuurlijk terzijde.

Arbeidsrechtelijk0%
Opleidingen0%
Teamontwikkeling en leiderschap0%
Verzuim en stressreductie0%
Arbo0%
Personele verzekeringen en pensioenen0%
Subsidiestromen0%
In- Door- en Uitstroom0%
HR Procedures en processen0%
HR als marketinginstrument0%

STAP 1

Onder begeleiding van één van onze auditoren beantwoordt u (als directie) en/of uw HR functionaris alle vragen die deel uitmaken van de HRTZ Scan. Tevens levert u hiertoe relevante informatie aan.

STAP 2

HRTZ gaat met alle gegevens aan de slag en de resultaten van de HRTZ Scan worden in een overzichtelijk rapport samengevat. U krijgt een helder inzicht in uw HR organisatie, u ziet wat er goed is geregeld of waar u mogelijk risico’s loopt. In dit rapport zijn tevens de aanbevelingen en adviezen van de bij HRTZ aangesloten experts opgenomen.
U bespreekt dit rapport samen met de auditor zodat eventuele vragen meteen kunnen worden beantwoord.

STAP 3

Na de bespreking van het rapport is het aan u om te beslissen welke verdere stappen u gaat ondernemen om uw HR organisatie te optimaliseren en/of geïnventariseerde risico’s te elimineren. De conclusies en aanbevelingen vanuit het HRTZ rapport helpen u hierbij.

STAP 4

Wanneer u heeft besloten welke stappen u verder wilt ondernemen, is de keuze aan u om te bepalen wie u hierbij gaat helpen.

Kiest u voor de expertise van de partners van HRTZ dan werken deze een op maat gesneden voorstel uit. Voorstellen worden persoonlijk met u besproken en, indien gewenst, ook door HRTZ uitgevoerd.

STAP 5

HRTZ is uw partner die gericht is op een duurzame ontzorging op het gebied van uw HR organisatie. Dit duurzame karakter komt ook tot uitdrukking in onze jaarlijkse ‘APK’. Zo worden (financiële) risico’s voor uw organisatie tijdig onderkend en opgelost. Wij blijven dus met u in gesprek!