OrgB

Wat doet ORGB Opleidingen?

ORGB is een landelijk werkend opleidingsinstituut, erkend door het ministerie van OCW dat met mbo  op de niveaus 1 tot en met 4 mensen om- en bijschoolt. Daarnaast verzorgt ORGB Opleidingen korte cursussen en branche certificaten. Deze trajecten worden met name op de werkplek zelf, in company, en op eigen cursuslocaties aangeboden.

Met wie werkt ORGB Opleidingen samen?


ORGB werkt samen met bedrijven, gemeenten, VSO scholen en instellingen om mensen die in potentie geschikt zijn voor een bepaald beroep op te leiden en uit te plaatsen in het desbetreffende beroep.
Instellingen als het Kansfonds en de Kledingbank Limburg, zijn broodnodig om bovenstaande initiatieven levensvatbaar te krijgen zodat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of beroep op kunnen leiden en aan baan te laten verwerven.

Wie worden er door ORGB Opleidingen opgeleid?


ORGB biedt opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opleiding is daarbij een middel om een transitietraject bij de deelnemers te bewerkstelligen. ORGB leidt veel volwassenen op die werkzoekend zijn of nieuwe kansen op de arbeidsmarkt zoeken en veel van die mensen worden niet alleen opgeleid maar ook op andere gebieden klaargestoomd voor het nieuwe beroep. Zo moeten mensen die langdurig werkloos zijn weer wennen aan een arbeidsritme, een werkomgeving en collega’s. Maar ook mensen die in hun eigen beroep promotie willen maken, zullen vaak ander gedrag moeten laten zien in hun nieuwe beroep. Intensieve begeleiding of jobcoaching naast de opleiding is voor ORGB dan ook onlosmakelijk verbonden aan een traject dat ORGB verzorgt.

Wat is het resultaat?

 

ORGB Opleidingen is sterk groeiend en heeft in 2017 ruim 500 mensen opgeleid, zowel werkenden als werkzoekenden. Meestal zijn dit volwassenen maar ook steeds vaker leidt ORGB jongeren op die een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) / PRO (Praktijkonderwijs) achtergrond hebben en die uiteindelijk met een mbo-diploma de arbeidsmarkt betreden.

 

Voorbeeld 1: Gaill, Facilitair Medewerker mbo 2
Gail valt onder de doelgroep arbeidsbeperkten in het kader van de Participatiewet en volgt een mbo 2 opleiding Facilitair medewerker. Na een korte stage heeft Gail inmiddels een contract gekregen bij de Provincie Limburg in het gekozen beroep.

 

Voorbeeld 2: Mo, Logistiek Medewerker mbo 2
Mo is een Syrische vluchteling die als statushouder een opleiding heeft gevolgd tot logistiek medewerker. In dit project werkt ORGB samen met de Kledingbank Limburg waar de deelnemers in een rustige omgeving het vak aanleren in combinatie met intensieve taaltraining en veel begeleiding. Mo heeft inmiddels een full time baan verworven in de logistieke sector.

Over ons

Vanuit onze visie werken wij aan de ontwikkeling van mensen. Werk en beroep staan daar bij centraal. Door opleiden en begeleiden te concentreren in de ontwikkeling van mensen, individueel en in groepen, en altijd in de beroepscontext, zijn wij succesvol.

Wij doen dit voor bedrijven en overheden; daar waar mensen een ontwikkeling moeten doormaken, van werkzoekend naar werk, van werk naar werk of om werk te behouden, staan wij voor u klaar.