Paul Willemsen

Waarom Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)?

Omdat:

  • Van werkgevers steeds meer wordt verwacht op het gebied van goed werkgeverschap (wetgeving, jurisprudentie);
  • Ruim een derde van het verzuim wordt veroorzaakt door stress gerelateerde klachten;
  • Vitaliteitsprogramma’s en programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid vrijwel uitsluitend de nadruk leggen op fysieke fitheid en de deelnemers niet leert zich beter te verhouden tot veranderende en stresserende omstandigheden;
  • Veranderingsmanagement en stressreductie hand in hand gaan.

En dat terwijl veranderingen de enige constante factor blijken, nu hardere concurrentie en veranderende klantbehoeftes steeds meer van ons eisen: meer (ander) werk, organisatie-aanpassingen, kostenbesparingen, minder arbeidsplaatsen.

We hebben dus een probleem: de druk wordt alleen maar groter, terwijl tegelijkertijd burnout volksziekte nr. 1 dreigt te worden.

Verandermanagement en stressreductie

De wereld is steeds in beweging. Je organisatie is steeds in beweging. En de veranderingen en organisatie-aanpassingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. De concurrentie eist dit. Veranderende klantbehoeften eisen dit. Kostenbeheersing en dus lean en mean werken is noodzaak om te overleven.

Dit vraagt nog al wat van de organisatie en de mensen: flexibiliteit, veranderkracht, ondernemerschap, persoonlijk leiderschap, creativiteit, incasseringsvermogen en stressbestendigheid om maar eens wat te noemen.

Niet zelden worden al die veranderingen ervaren als een niet te stuiten waterval, waarin men meegesleurd wordt. Het gevaar van een burnout ligt op de loer.

Goed werkgeverschap

De eisen aan werkgevers op het gebied van goed werkgeverschap zijn de laatste jaren zowel door wetgeving als door jurisprudentie steeds zwaarder geworden. Het voorkomen van ziekte en ongevallen en het goed verzekeren voor de werknemersrisico’s hebben een steeds groter gewicht gekregen. De werkgever is al snel aansprakelijk als er iets met zijn werknemer gebeurt. Daarnaast kost het uitvallen van werknemers gewoon veel geld. Eén zieke werknemer betekent niet alleen het doorbetalen van de loonkosten, maar ook dat er voor vervanging zorggedragen moet worden of dat er een zwaardere claim op de andere collega’s komt te liggen, waardoor daar de druk hoger wordt. Er wordt niet voor niets gezegd: eenmaal ziek is meer dan tweemaal kosten.

De vitaliteit van de werknemer wordt daardoor een steeds groter issue. Het voorkomen van ziekte wordt steeds belangrijker. Werkgevers hebben een belang bij een gezonde leefstijl van werknemers. Dit verklaart de groei van vitaliteits- en van duurzame inzetbaarheids-programma’s.  Vele vitaliteitsprogramma’s leggen de nadruk op het fysieke aspect. Maar een mentale fitheid is minstens even belangrijk: het maakt mensen veel bewuster  van hoe te leven en hoe beter voor zichzelf te zorgen. MBSR helpt daarbij.

Wat levert MBSR mij als werkgever op?

  • Medewerkers worden zich meer bewust van hun automatische piloot en van hun patronen en leren hierdoor anders om te gaan met stresserende situaties.
  • Medewerkers worden mentaal fitter.
  • Medewerkers gaan anders met elkaar om, waardoor de samenwerking verbetert.
  • Een betere onderlinge samenwerking verbetert de sfeer op het werk, verhoogt het arbeidsplezier, verhoogt de arbeidsproductiviteit en heeft dus een positieve invloed op het uiteindelijke resultaat. Immers klanten merken dit ook.
  • Het ziekteverzuim wordt hierdoor aanmerkelijk positief beïnvloed.

Conclusie: hogere opbrengsten, minder kosten.

Mogelijkheden

De volledige MBSR training betreft een 8-weeks programma met 8 bijeenkomsten van 2½ uur. Daarnaast is er ook een stiltedag. Deze 8 weken zorgen ervoor dat het geleerde beklijft en in de praktijk wordt toegepast. Thuisbeoefening is hierbij van belang om maximaal rendement uit deze training te halen.

Deze training vindt in principe in groepen plaats van minimaal 4 en maximaal 14 deelnemers, maar kan ook als individuele coaching worden ingezet. In het laatste geval is de duur van de bijeenkomst en het aantal bijeenkomsten maatwerk.

De bijeenkomsten vinden zoveel als mogelijk buiten werktijd plaats.

Naast de 8-weekse MBSR training verzorg ik ook workshops over omgaan met stress van een dagdeel of een volledige dag.

De trainer

Door mijn uitgebreide leidinggevende ervaring ben ik bekend met de effecten van opeenvolgende veranderingsprocessen en reorganisaties op leidinggevenden en medewerkers en wat dit betekent voor hun persoonlijke welbevinden en de onderlinge samenwerking. Ik ben in staat mij snel in te leven in waar leidinggevenden en hun medewerkers mee te maken hebben en de worsteling hoe zich te verhouden tot alle veranderingen. Ik heb zelf ondervonden dat ik door het beoefenen van mindfulness een betere leidinggevende werd: ik leerde onder meer sneller situaties te doorgronden en daarop te acteren.

Ik ben lid van de Vereniging van Mindfulnesstrainers in Nederland en maak onderdeel uit van Mindful Netwerk, een samenwerkingsverband van gecertificeerde mindfulnesstrainers. Hierdoor is continuïteit gegarandeerd.