Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

HR Totaal Zorg

HR Totaal Zorg (hierna HRTZ) is (de handelsnaam van) het samenwerkingsverband van meerdere zelfstandig werkende kantoren actief op het gebied van de Human Resources in de meest ruime zin des woord. De lijst van deelnemende kantoren is op eerste verzoek verkrijgbaar.

Deze privacy statement is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van HRTZ, zoals de uitingen via de door HRTZ geëxploiteerde website (hierna aangeduid als de “Website”) en de door HRTZ verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);

Algemeen

HRTZ is de eigenaar en beheerder van de Website en de Nieuwsbrieven. HRTZ respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. HRTZ maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door HRTZ worden verkregen.

Tot de persoonsgegevens die u actief aan HRTZ verstrekt zijn behoren onder meer de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan HRTZ kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met een van de deelnemers aan HRTZ).

Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van HRTZ worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die HRTZ verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals toezenden van de door u aangevraagde informatie, het uitvoeren van de QuicsScan, het plaatsen van uw commentaren en reacties, etc.)
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van HRTZ (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van HRTZ (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Website en de Nieuwsbrieven van HRTZ);
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van HRTZ:

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u HRTZ daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan HRTZ stelt.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de Website  hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties van HRTZ.

Het is daarnaast mogelijk dat een van de deelnemers aan HRTZ u als een bestaande relatie van hen aan het abonneebestand toevoegt. In dat geval ontvangt u hierover een bericht met daarin een  hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief.

Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt GEEN gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e. Het enkele gebruik van de Website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

YouTube

Cookies die gezet worden wanneer video’s via YouTube in deze site worden opgenomen, worden automatisch geplaatst vanuit Youtube. Het betreft dan:
GPS Youtube                       GPS locatie voor mobiele apparaten .youtube.com.   Verloopt na 1 dag
PREF                                    Gebruikt door YouTube (Google) door het opslaan van voorkeuren en andere ongespecificeerde doeleinden.    youtube.com   Verloopt na 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE    Gebruikt door YouTube (Google) door het opslaan van voorkeuren en andere ongespecificeerde doeleinden.     youtube.com   Verloopt na 7 maanden
YSC                                       Gebruikt door YouTube (Google) door het opslaan van voorkeuren en andere ongespecificeerde doeleinden.   youtube.com   Verloopt na bezoek

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan door HRTZ eenzijdig worden gewijzigd. HRTZ zal eventuele wijzigingen daarvan wel aan u bekend maken. Tevens kan HRTZ de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door HRTZ, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met HRTZ op het telefoonnummer 085 – 78 25 655 of het e-mailadres info@HRTZ.nl