Vaak gestelde vragen (FAQ)

Waarom zou ik een HRTZ scan willen laten uitvoeren?
Zodra een organisatie medewerkers in dienst gaat nemen, heeft zij  allerlei verplichtingen naar partijen als Pensioenfonds, UWV, Belastingdienst, Vakorganisaties, etc. Daarnaast spelen er tal van nieuwe allerlei juridische- en aansprakelijkheidsaspecten.
Alsof dit allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is veranderen regels en wetten ook nog eens met grote regelmaat: bijblijven is daarom voor de gemiddelde MKB ondernemer welhaast onmogelijk.
Door een HRTZ Scan te laten uitvoeren, weet u precies hoe adequaat alles bij u is geregeld, worden mogelijke risico’s meteen duidelijk en bieden de HRTZ partners u tevens meteen de tools om mogelijke hiaten op P&O gebied op te lossen.

 

Wat is nou precies de bedoeling van de ‘APK’?
HR is een breed vakgebied met belangrijke verplichtingen jegens een divers aantal partijen. De wet en regelgeving verandert in een hoog tempo. De HRTZ Scan helpt u om uw zaken prima voor elkaar te hebben. De jaarlijkse APK zorgt ervoor dat dat ook zo blijft.

 

Wat kost een HRTZ Scan en wat krijg ik ervoor?
Een HRTZ Scan kost € 2.900,- excl. BTW.
De resultaten van deze HRTZ Scan worden in een duidelijk rapport verwoord zodat u precies weet waar u met uw P&O organisatie aan toe bent: wat goed geregeld is en op welke gebieden u risico loopt. U krijgt in datzelfde rapport tevens tools en adviezen over hoe u snel eventuele hiaten en risicco’s kunt aanpakken.

 

Hoeveel tijd ben ik kwijt met de HRTZ Scan?
Uw P&O organisatie bevat een omvangrijk gebied dat we met gerichte vragen in kaart brengen. Een deel van de HRTZ Scan vraagt om informatie die bestaat uit feiten en cijfers die u online aanlevert. Met het andere deel van de HRTZ Scan wordt uw organisatie middels open vragen doorgelicht. Dit gebeurt in persoonlijke gesprekken tussen directie of Personeelsfunctionaris met de HRTZ auditor.
Hoeveel tijd dit alles exact in beslag neemt is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie.

 

Hoe gaat de audit in zijn werk?
De HRTZ Scan die de audit vormt, bestaat uit een aantal vragen. Cijfers, kengetallen en ‘harde’ informatie worden door u online aangeleverd. Alle overige vragen worden in een persoonlijk gesprek met een van onze auditors beantwoord. Aan de hand van de antwoorden op alle vragen brengen wij als HRTZ rapport uit. Met dit rapport krijgt u een een haarscherp beeld van hoe uw HR organisatie ervoor staat; wat er goed is geregeld, waar uw aandachtspunten liggen en waar u wellicht (ernstig) risico loopt.

 

Wat maakt HRTZ in deze zo bijzonder?
P&O omvat een breed gebied met allerlei specialismen. Als HRTZ zijn we er trots op dat we al deze specialismen samen hebben kunnen brengen in één collectief. Dit betekent voor u dat u met al uw vragen terecht kunt bij één ‘loket’ en één aanspreekpunt.
Daarnaast spreekt het voor zich dat alle partners van HRTZ ook expert zijn op hun vakgebied. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 150 jaar aan kennis en ervaring.

 

Kan ik hiervoor dan niet terecht bij mijn ARBO dienst?
Sinds 1-7-2017 is elke werkgever verplicht een overeenkomst met een arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts te hebben afgesloten, om op deze manier  werknemers de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op de bedrijfsarts, ook al is er geen sprake van verzuim. Op het gebied van verzuimaanpak en verzuimpreventie is uw Arbodienst dus een belangrijk partner. Alle andere aspecten die om de hoek komen kijken bij het in dienst hebben van personeel (Juridisch, Fiscaal, Verzekeringstechnisch, Opleidingen, etc.) behoren echter niet tot het werkveld van uw arbodienst.

 

Kan ik ook alleen maar de HRTZ Scan inkopen?
Jazeker. Het is de doelstelling van HRTZ om MKB ondernemers te ontzorgen op alle gebieden van het brede P&O gebied. De HRTZ Scan is daarbij ons belangrijkste instrument. Het is een krachtig en effectief middel waarmee ondernemers inzicht krijgen in wat binnen hun organisatie goed is geregeld en ook waar men risico’s lopen.  Hoe u daarna geconstateerde knelpunten oplost is geheel aan u. Met HRTZ heeft u meteen tien experts achter de hand die u hierbij gericht kunnen helpen. U kunt dit ook zelf doen of uitbesteden aan andere partijen.

 

Is HRTZ soms een Arbodienst?
Nee, HRTZ is geen arbodienst. Door echter de HRTZ Scan in te zetten weet u wél precies of u aan alle verplichtingen op Arbo gebied voldoet.
Wanneer moet ik, als werkgever,  actie ondernemen bij een verzuimende medewerker?
U moet op de 1e dag van het verzuim de ziekmelding bij de arbodienst doen, waarop er overleg zal volgen over de te volgen stappen.
Uiterlijk de 6e week van het verzuim moet er een oproep bij de bedrijfsarts zijn en moet de bedrijfsarts de probleemanalyse opstellen.
In de 8e week van het verzuim moet de werkgever met de werknemer het plan van aanpak opstellen.
Vervolgens zal de arbodienst de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter uitvoeren en de werkgever hierbij betrekken.

 

Is het nodig om arbeidscontracten te updaten?
De wet – en vooral het arbeidsrecht – is voortdurend in beweging. Arbeidsrechtelijke regels veranderen vaak en deze veranderingen kunnen van grote invloed zijn op de inhoud van uw arbeidscontracten. Dit beperkt zich overigens niet slechts tot de wettelijke regels, maar ook tot cao’s.

Het juridisch gebied is voor iedere organisatie complex. Met de HRTZ Scan wordt ook gemeten of uw organisatie op dit gebied up to date is

 

Waarom is het van belang om aanmerkingen/waarschuwingen/sancties etc. schriftelijk aan de werknemer te bevestigen? 
Het kan zijn dat u op een gegeven moment als werkgever niet meer tevreden bent over uw werknemer. Als de werknemer dan niet wil meewerken aan een (minnelijke) beëindiging van zijn dienstverband, is het voor uw (onderhandelings-)positie of uw positie in een gerechtelijke procedure van belang dat u uw stellingen kunt bewijzen. Heeft u bepaalde aanmerkingen of waarschuwingen niet schriftelijk bevestigd – en hebt u dus geen dossier-, dan kan dat maken dat u geen afscheid van deze werknemer kunt nemen, of enkel indien u een hoge ontslagvergoeding betaalt.