Vijf basisregels voor innovatieve organisaties.

Vijf basisregels voor innovatieve organisaties.

Innovatie is een werkwoord!

Innovatie is al lang geen modewoord meer. Van ‘nice to have’ is het inmiddels voor iedere organisatie een ‘need to have’ organisatiefacet geworden.
Innovatie is ook niet meer alleen het domein van bedrijven die doen in hippe Start Ups, High-tech of Design. Innovatie is inmiddels een belangrijke pijler onder het bestaansrecht van elke organisatie geworden juist omdat sociale en technologische ontwikkelingen nu zo snel gaan.

Gerelateerd aan ons werkveld horen we dan ook geregeld HR directies zuchten: “Hoe komen we aan de goede mensen?” en “Hoe komen we aan innovatieve mensen?”

‘Innovatie’ is een werkwoord. Het ontstaat niet vanzelf en je krijgt het niet voor niets. Je moet er als organisatie voor werken. In dit artikel willen we je daarom vijf waardevolle handvatten hiervoor geven.

Missie en visie.
Het begint met het formuleren van een missie en visie van je organisatie waarin je het begrip ‘innovatie’ duidelijk handen en voeten geeft. Waar wil je met betrekking tot innovatie voor stáán en waar wil je voor gáán?
Missie en Visie geven je organisatie richting. Ze dragen, mits goed gecommuniceerd, ook enorm bij aan de gewenste mindset van je medewerkers. De lat ligt hoog en daarmee het ambitieniveau van je organisatie en je mensen. Innovatief ingestelde medewerkers vinden dit fantastisch en je zult vervolgens dit soort mensen ook aantrekken met je recruitment.

Begin nu!
Het begrip Innovatie vraagt dus om een hoog ambitieniveau. Wanneer het bereiken ervan nog ver weg lijkt te liggen en er nog veel stappen te zetten zijn, focussen we ons te vaak alleen maar op deze toekomst. Heel natuurlijk en waardevol met echter één gevaar; we zien niet wat we nú al in huis hebben.
Begin dus meteen met het empoweren van de mensen die je al hebt. Start met het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen groeien in innovatief denken en handelen. Dat is geen eenvoudige taak en je managers kunnen daar moeite mee hebben. Niettemin, zo zet je meteen waardevolle stappen richting je doel.

Focus op teams, niet op individuen.
Wanneer het erop aankomt hebben we niet zozeer goede mensen nodig maar goede teams.
Organisatievraagstukken van deze tijd zijn al complex. Wanneer je ook nog eens innovatie daaraan toevoegt, creëer je voor jezelf een stevige uitdaging.
Sec de beste mensen in dienst hebben biedt je dan niet de oplossing. Medewerkers kunnen stuk voor stuk een genie zijn op hun vakgebied maar wanneer ze hun kennis niet bundelen en delen, zijn ze als los zand. Innovatieve organisaties investeren daarom in goede teams vanwege juist de synergie die de meest lastige vraagstukken kan oplossen.

Vertrouwen en veiligheid.
Innovatie staat synoniemen met het verlaten van de ‘Comfort zone’, ‘Je hoofd boven het maaiveld uitsteken’ en ‘Out of the Box’ denken en doen.
Automatisch kan dit zorgen voor een gevoel van onveiligheid bij de medewerkers die innovatieve taken krijgen omdat o.a. conflicten met traditionele leidinggevenden of het gevaar van uitsluiting niet ondenkbeeldig zijn.
Sowieso vereisen optimale teamprestaties altijd veiligheid en vertrouwen. Teamleden moeten hun ideeën kunnen uiten zonder bang te zijn voor represailles of berispingen.
Hier ligt voor managers de uitdaging om een ​​omgeving te creëren die zowel divers als veilig is. Elk team kan veilig zijn als het niet wordt uitgedaagd. Echt innovatieve teams leren constructief te werken

Met een Teamtest van Lencioni krijg je mooie oplossingen om vertrouwen en samenwerken in je team te versterken!

Diversiteit.
Het komt vaak voor dat managers mensen aannemen die het meest op hen lijken. Dit kan geweldig zijn voor het creëren van een vriendschappelijke omgang en comfort, maar het creëert niet de beste omgeving voor het oplossen van (innovatieve) vraagstukken.
Wanneer je de diversiteit van de mensen in je team verkleint, beperk je jezelf dus in het aantal mogelijke oplossingsrichtingen. In het beste geval komen dergelijke teams met goede  ideeën maar deze zullen zelden echt vernieuwend zijn.
Dus in plaats van te zoeken naar comfort, moet je als innovatieve organisatie een omgeving creëren waarin mensen verwachten dat hun perspectieven worden uitgedaagd door collega’s die anders zijn, denken, praten en redeneren.

Veel innovatie gewenst!

Bijdrage door W2 Insight