W2 Insight

Meer team, meer resultaat, minder gedoe!

 

Stapsgewijs naar topteams. De ultieme Business Improvement.

Heb je als directie je ‘stip op de horizon’ helemaal helder? Heb je duidelijke ambities en wil  je met je organisatie nog betere prestaties neerzetten?  Wil je je effectiviteit of je klantbenadering een boost geven? Wil je over je hele linie van ‘Goed’ naar ‘Beter’?

Je medewerkers en je leidinggevend kader zijn hier de sleutel voor je succes!

Bouw een organisatie met teams die het beste uit zichzelf halen. Teams die weten dat de wereld om hen heen snel verandert en dat daar helemaal op zijn toegerust: verantwoordelijke en betrokken medewerkers die hecht samenwerken, open communiceren en die – vooral in tijden van veranderingen – krachtig, veerkrachtig en weerbaar zijn.

W2 Insight prgramma’s

Onze programma’s helpen je om je teams te ontwikkelen tot een gezonde, productieve teams met een laag verzuim waarin men elkaar aanspreekt op verantwoordelijkheden. Kortom teams;

  • waarin goed communiceren, feedback en vertrouwen in elkaar de normaalste zaak van de wereld is.
  • waaraan je met meer gemak en meer impact leiding geeft.
  • van gedreven, betrokken en verantwoordelijke medewerkers.
  • die doelstellingen behalen en resultaten boeken.

 

Teams en hun leidinggevenden kun je niet los zien van elkaar; ze vormen één geheel. Wanneer leidinggevenden hun eigen leiderschapskwaliteiten serieus nemen en hun medewerkers willen faciliteren met goed leiderschap, verdwijnt het oude, hiërarchische, top-down leiderschap. Van leidinggevenden ontwikkelen zij zich tot coachende- en uiteindelijk tot dienende leiders.

 

Medewerkers die op deze nieuwe wijzes worden aangestuurd, ontwikkelen zich hierdoor verder op het gebied van persoonlijk leiderschap, eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. De samenwerking binnen hun team groeit en teambelangen prevaleren boven het eigen belang.

Gevolg: high performance teams met een positieve en krachtige impact op de gehele organisatie.

W2 Insight

We zijn er voor organisaties die hun teams naar een hogere performance willen tillen. Leidinggevenden van deze organisaties ambiëren hierbij natuurlijk  dat ook eventuele teamstrubbelingen duurzaam worden opgelost en dat hun medewerkers blijven groeien in hun eigen functioneren, samenwerking en ontwikkeling.

 

Sta jij aan het hoofd van een organisatie en wil jij optimaal functionerende teams bouwen waarin wordt samengewerkt en medewerkers hun capaciteiten en talenten inzetten voor een prachtig teamresultaat?

 

Ben jij die CEO of manager die niet alleen goed werkgeverschap ambieert waardoor je organisatie ‘Employer of Choice’ wordt, maar wil je ook eventuele strubbelingen of tegenstellingen binnen je organisatie en je teams opgelost zien zodat samenwerking en communicatie in je teams optimaal vorm krijgt?

 

Ambieer je ook voor jezelf een voortdurend ontwikkelen van effectief leiderschap en weet je dat alleen door een optimaal leiderschap van jouw kant je organisatie en je teams zich verder kunnen ontwikkelen?

 

W2 Insight helpt je dan graag bij het verder bouwen aan je organisatie!

Wat we zien en willen zien

We zien gelukkig veel organisaties die een duidelijke ambitie en ‘stip op de horizon’ hebben en daar met hun teams naar toe willen werken. Wij helpen deze organisaties in hun ontwikkeling van ‘Goed’ naar ‘Beter’. Dit door zowel leidinggevenden als teams verder de weg in te laten slaan van samenwerking en betrokkenheid met elkaar. Oude teamproblematieken worden hierbij als vanzelf opgelost.

 

Wat wij willen betekenen?

Wij willen ondernemers in staat stellen om de lat voor de (team)prestaties in hun organisatie nóg hoger te leggen. Dit door een moeiteloze stijl van leiderschap te ontwikkelen waarbij de controle vanuit top-down leiding geven wordt losgelaten en waarbij  zowel leidinggevenden als medewerkers maximaal opereren vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij zijn gericht op kwalitatieve en duurzame resultaten. We gaan daarin voor het lange termijn succes. Wij werken vanuit partnerschap, openheid en empowerment van onze klanten.
Wanneer je met ons in zee gaat, ligt het eigenaarschap van alles wat er in het programma wordt gerealiseerd bij jou. In alles wat we doen, gaan we namelijk een joint (ad)venture met jou aan.