Zo beschik je altijd over de juiste medewerkers!

employee Journey

Zo beschik je altijd over de juiste medewerkers!

Trek met gemak nieuwe medewerkers aan en behoud uw huidige medewerkers: Zet vol in op de ‘Employee Journey’!

Forse krapte op de arbeidsmarkt is een feit. Nieuwe medewerkers zijn moeilijk te vinden en uw huidige medewerkers hebben de banen elders gewoon voor het uitzoeken.
In dit artikel gaan we u laten zien hoe u deze problematiek alleen maar op een duurzame manier het hoofd kunt bieden.

Generatie Y
De medewerkers van de jongere generaties (±1980-2000) zijn anders en denken heel anders over werk dan de oudere generaties. Deze generatie, ook wel generatie Y genoemd, bestaat in hoofdlijnen uit goed opgeleide en ambitieuze mensen. Ze zijn kritische meedenkers, denken anders en zijn digitaal sneller als de generatie vóór hen. Eigenlijk dus medewerkers die u graag in dienst heeft!

Lastig
Generatie Y kan het u als werkgever ook lastig maken. Ze zijn vaak veeleisend t.o.v. de werkgever en ze willen o.a. werk dat én leuk én uitdagend én relevant is. Daardoor zijn ze ook minder loyaal naar de organisatie en zijn latent op zoek naar een plek waar het werken nóg leuker is dan bij u. Wilt u generatie Y binnen uw bedrijf houden, moet u een aantrekkelijke werkgever zijn en een organisatie waar mensen voor kiezen en graag hun bijdrage aan leveren. Een Employer of Choice dus! (Lees nog meer hierover in dit artikel,)

Generatie X
Het overgrote deel van uw medewerkers bestaat nog uit mensen van generatie X (±1960-1980), Mensen van deze generatie vinden het proces belangrijk, willen samenwerken en zijn o.a. bescheidener en nuchterder dan generatie Y.
Generatie X bekleedt nog veel van de leidinggevende posities en vertegenwoordigt veel van de traditionele kennis. Ook voor hen zijn er dus nu ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Aan boord
Employer of Choice worden en blijven is dus essentieel om nu en in de toekomst voldoende gemotiveerde én gekwalificeerde medewerkers aan boord te krijgen en te houden. Het vraagt echter actie en voortdurende aandacht van u als werkgever om een organisatie te bouwen waar mensen graag bij willen horen. Dit laatste doet u door maximaal aandacht te hebben voor de zogenaamde ‘Employee Journey’ van elke medewerker.

Employee Journey
De  Employee Journey is echt een reis en begint strikt genomen al voordat een potentieel medewerker bij een organisatie solliciteert. De eerste indruk die iemand van de organisatie krijgt, is belangrijk en kan er voor zorgen dat hij bij de organisatie wil horen. Wat is dus de eerste indruk van de medewerker wanneer hij kijkt op uw website of hoe vertellen uw medewerkers over uw organisatie bij hun vrienden of bekenden?

De globale stappen van de Employee Journey:

Solliciteren
Met deze stap van de ‘reis’ komt u daadwerkelijk met kandidaten in contact. Essentieel voor u als organisatie is ervoor te zorgen dat elk contactmoment bij sollicitanten een positieve indruk achter laat. Of het nu het eerste telefoontje, mailverkeer, de gesprekken een brief of zelfs een afwijzing is: zorg ervoor dat het altijd een positieve beleving blijft voor kandidaten!

‘Welkom aan boord’
Het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers kost veel tijd en dus ook geld, Het is dus van groot belang om hier genoeg aandacht aan te besteden. Vergeet niet dat 30 procent van de nieuwe medewerkers na zes maanden alweer aan het zoeken is naar een nieuwe baan. In al deze gevallen is de organisatie er niet in geslaagd de verwachting van ’Employer of Choice’ waar te maken.

Mensen moeten zich vooral welkom voelen wanneer ze nieuw bij een organisatie binnenkomen. Ze moeten snel inzicht krijgen in hoe de organisatie in elkaar zit en zich verbonden voelen met haar missie en visie (Connection). Ze moeten snel vertrouwd raken met de cultuur die er heerst en die gewenst wordt (Culture). Ze moeten de regels weten waaraan alle medewerkers zich horen te houden. Hoe moeten medewerkers met elkaar en met klanten en leveranciers omgaan? (Compliance). Laat dus nieuwe medewerkers zich snel een gewaardeerd onderdeel van het geheel voelen (Community).

Medewerker zijn en blijven
Na de inwerkperiode is het cruciaal om aandacht te blijven geven aan de medewerker. Creëer daarom frequent contactmomenten met uw medewerkers om hun voortgang te evalueren. Geef aandacht aan hun talenten en hun behoeftes om zich te ontwikkelen.
Heb ook aandacht voor belangrijke thema’s als verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hoe gaat u om met successen of tegenslagen van uw mensen?
Hoe laat u uw waardering zien en geeft u feedback aan uw medewerkers?
Tot slot: zo lang een medewerker binnen uw organisatie werkt, is de betrokkenheid van de manager/leider de belangrijkste factor in bevlogenheid en motivatie van medewerkers.

Een tijd van komen en een tijd van gaan
Op een gegeven moment zal een medewerker ook de organisatie verlaten. Onafhankelijk van de reden wilt u het liefste dat medewerkers weggaan met een positief gevoel over de organisatie. Gedrag van leidinggevenden en collega’s is hierin uiterst belangrijk.
Hoe wordt er afscheid genomen van medewerkers?
Hoe ziet het exitgesprek er uit?
Maak er een positief afscheid van en spreek uw waardering uit voor de inzet en prestaties die medewerkers geleverd hebben.
DUS: Zorg dat uw medewerkers als ambassadeur uw organisatie verlaten!

Extra voordeel: wanneer medewerkers zich veilig genoeg voelen om vroegtijdig aan te geven dat ze toe zijn aan een andere uitdaging, biedt dit u als werkgever talloze voordelen en mogelijkheden!

Ook ‘Employer of Choice’ worden?
-Gemakkelijk bekwame professionals binnenhalen?
-Méér bereiken met de kwaliteiten van uw zittende mensen?
-Goed en duurzaam leiderschap ontwikkelen?

Wij helpen u er graag mee!

Bijdrage door W2 Insight